BABA DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

badep

BABA DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

(BADEP)

Babalara yönelik bilimsel temelli bir eğitim programı.
Çocuğun gelişiminde, baba da anne kadar etkilidir. Buna rağmen ülkemizde ve dünyada, sadece babalara yönelik programlar yok denecek kadar azdır. Oysa, çocuk gelişiminde, babalar da desteğe ihtiyaç duymakta ve uygun programlar sunulduğunda, hem kendileri hem de yakın çevrelerinde olumlu değişimler gerçekleştirmektedir. Baba Destek Program (BADEP), babanın çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmasını, bu bilgilerini hayata geçirmesini, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesini ve daha demokratik bir tutum benimsemesini sağlamaktadır.
Baba Destek Programı nedir ?
Baba Destek Programı, Türkiye’de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilmiş, bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Katılımcı babalar; çocuk gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini artıran, iletişim becerisi kazandıran ve bunun sonucunda daha demokratik bir tutum benimsemelerine yol açan eğitimler almaktadır.
Baba Destek Programı kimleri hedefliyor ?
Baba Destek Programı, özellikle, 2- 10 yaş arası çocukları olan ve okuma yazma bilen babaları hedeflemektedir.

Baba Destek Programı nasıl uygulanıyor ?
Baba Destek Programı, grup uygulamasından oluşan 3’er saatlik 13 oturum olarak planlanmıştır. AÇEV tarafından düzenlenen seminerlerle eğitilen gönüllü öğretmenlerin ya da sosyal hizmet uzmanlarının verdiği kurslarda, katılımcı bir eğitim modeli izlenmektedir. Babalar, deneyimlerini grupla paylaşmaya özendirilmekte ve sorunlara birlikte çözüm aramaktadırlar.

Baba Destek Programı’nın içeriği nedir ?
Baba Destek Programı’nda, babanın rolü, önemi ve çocuğa etkisi; aile tutumları, çocuğun davranışlarını kabul etme ve etkin dinleme, ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, çatışma çözme yöntemleri, çocuğun gelişim özellikleri, bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi, çocuğa kitap okuma ve çocukla geçirilen zamanın önemi, çocukla oyun gibi konular işlenmektedir.

Baba Destek Eğitim Programı eğiticisi olarak süreçte, babalardan gelen geri dönütler, eğitici olarak beni çok mutlu etmektedir. Bu programa katılmak gönüllülük istemektedir. babaların gece işten yorgun olarak gelmelerine rağmen programa içtenlikle katılmaları programın verimliliğini göstermekte ve artırmaktadır.Şu anda bu program bazı illerde uygulanmaktadır.ilk uygulama İstanbul’da başlamış ve Büyükşehirlerin çoğunda da (Bursa, İzmir Kayseri ,Ankara v.b)devam etmektedir. Kahramanmaraş’ta şuanda başlamamıştır ama programın hedefi bütün illere ulaşmaktır.

Babalar eğitim öncesi düşüncelerini anlatırken benzer yakınmalar ve sorularla sohbete giriyorlar. Nedir bu yakınmalar? “Akşam baban gelince görürsün!..”  Bu cümleyi çocukluğunda duymamış olan var mı acaba?

Peki, ama eve gidince “çekinilen adam” rolünü oynamaya başlamak babamızın tercihimiydi? Korkulan ya da çekinilen adam olmak kanımca ne babalarımızın, ne de biz yeni kuşak babaların gönüllü ve sorgulamadan! seçtigi” bir rol değil! Eğer istediğimiz çocuklarımızla ilişkimizde ‘işlerin iyi gitmesi’ ise, babalığı doya doya yaşamamız için hiç de öyle var olduğumuzdan farklı yeni yepyeni kişi olmamıza gerek yok.

Sükûnet ve düzeni sağlayan, çekinilen adam olmak istemiyoruz.Peki, istediğimiz ne?Ev içinde çocuklarımız ve eşimizle daha sıcak ilişki. İçimizdeki “çocuğumla işleri yoluna koymak istiyorum.” “ Çocuğumla problemlerimi halletmek istiyorum.” diyen içtenlikli sesi daha fazla ertelememek gerektiği fikrinde buluşuyoruz.

Ancak işin birde “kendimiz boyutu var. İşten eve zihnen ve bedenen yorgun dönmeyenimiz var mı? Günümüzün çoğu yollarda ve işyerinde geçiyor. Bu koşuşturma içinde başta kendimize olmak üzere eşimizle. Çocuklarımızla, arkadaşlarımızla ve yakınlarımızla eğlenmek,dertleşmek ve bilgilenmek için kalan zamanı düşünün….

Bize kalan bu zamanın ne kadarını planlayarak, istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz?

Yakınlar ve akrabalar şöyle dursun hem çocuklarımızın bizimle birlikte vakit geçirme, konuşma ve eğlenme beklentilerini hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve de onları hoşnut edecek bir yönteme sahip miyiz?

Baba destek Programı bu sorularla başladı ve şekillendi.

Babalık keyifli ve zevkli bir duygu çocuk yetiştirmeyi şansa bırakmayalım. Bütün Babalara babalığın zevkini ve mutluluğu yaşamalarını temenni ederim.